Monitor Polski

M.P.1953.A-60.742

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 kwietnia 1953 r.
§  3. Za materiały własne wykonawcy, zużyte przy wykonaniu usługi w wysokości udokumentowanego ich zużycia, należność obliczana będzie po cenie detalicznej materiałów, a wykazana być powinna w odrębnej pozycji rachunku.