Monitor Polski

M.P.1953.A-60.742

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 kwietnia 1953 r.
§  2. Ceny podane w cennikach rozumie się jako należność za świadczoną usługę:
1) łącznie z materiałem - dla rodzajów usług wymienionych w § 1 pkt 1, 17, 21, 26, 29 i 30;
2) bez materiałów zasadniczych - dla rodzajów usług wymienionych w § 1 pkt 2, 3, 6, 9, 10-16, 18-20 i 22-25;
3) z materiałem lub bez materiału indywidualnie dla poszczególnych pozycji - dla rodzajów usług wymienionych w § 1 pkt 4, 5, 7 i 8.