Monitor Polski

M.P.1953.A-79.945

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 sierpnia 1953 r.
§  9. Traci moc zarządzenie Ministra Kolei z dnia 20 września 1951 r. w sprawie jednolitego cennika hotelowego dla przedsiębiorstwa państwowego Polskie Biuro Podróży "Orbis" (Monitor Polski z 1951 r. Nr A-104, poz. 1514 i z 1952 r. Nr A-73, poz. 1175).