Monitor Polski

M.P.1953.A-79.945

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 sierpnia 1953 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KOLEI
z dnia 4 sierpnia 1953 r.
w sprawie cennika za usługi świadczone przez Przedsiębiorstwo Obsługi Ruchu Zagranicznego "Orbis".

Na podstawie art. 9 dekretu z dnia 3 czerwca 1953 r. o ustalaniu cen, opłat i stawek taryfowych (Dz. U. Nr 31, poz. 122) oraz w związku z art. 2 dekretu z dnia 24 września 1947 r. o ustalaniu cen w przedsiębiorstwach prowadzonych przez państwo lub samorząd (Dz. U. Nr 61, poz. 337) i stosownie do uchwały nr 30 Prezydium Rządu z dnia 10 stycznia 1953 r. w sprawie wysokości opłat za niektóre usługi zarządza się, co następuje:
§  1. Ustala się 2 kategorie hoteli Przedsiębiorstwa Obsługi Ruchu Zagranicznego "Orbis":
1) do kategorii I zalicza się hotele:

w Warszawie,

w Sopocie,

w Gdańsku,

w Łodzi,

w Szczecinie,

w Poznaniu,

w Krakowie,

we Wrocławiu;

2) do kategorii II zalicza się hotele:

w Stalinogrodzie,

w Bydgoszczy,

w Giżycku,

Turystyczny w Szczecinie.

§  2. W miarę wyposażania hoteli niższej kategorii w odpowiednie urządzenia mogą być one zarządzeniem Ministra Kolei przenoszone do wyższej kategorii.
§  3. Dzienne stawki opłat za korzystanie z usług hoteli wynoszą:
Lp.Rodzaj usługiw hotelach
I kategoriiII kategorii
1.pokój 1-osobowy bez łazienki44 zł41 zł
2.pokój 1-osobowy z łazienką55 zł50 zł
3.pokój 2-osobowy bez łazienki75 zł67 zł
4.pokój 2-osobowy z łazienką89 zł80 zł
5.apartament149 zł-
6.łóżko w pokoju zbiorowym lub dodatkowa pościel25 zł19 zł
7.kąpiel w łazience ogólnej9 zł6 zł
§  4. Ustalone w § 3 stawki dzienne obejmują opłaty zasadnicze i nie zawierają opłat za świadczenia dodatkowe, objęte cenami ustalonymi w § 5 pkt 1-6.
§  5. Dla usług nie objętych § 3 ustala się następujące opłaty:
1) za pranie pośpieszne bielizny osobistej gości - według zatwierdzonego cennika dla pralni komunalnych, powiększone o 30%,
2) za prasowanie i czyszczenie odzieży osobistej gości:

suknia wełniana lub jedwabna - 6 zł

spódniczka - 4 zł

żakiet do kostiumu - 11 zł

płaszcz damski lub męski - 13 zł

spodnie - 7 zł

marynarka - 11 zł

3) za rozmowy telefoniczne zamiejscowe - według taryfy pocztowej powiększonej o 10%,
4) za wynajem autokarów własnych - według taryfy Państwowej Komunikacji Samochodowej, zwiększonej o 20%,
5) za korzystanie z auta osobowego - według taryfy Miejskiego Przedsiębiorstwa Taksówkowego,
6) za inne drobne usługi, jak:

-

dokonanie meldunku jednorazowo - od osoby 2 zł

-

zarejestrowanie cudzoziemców - od osoby 20 zł

-

załatwianie formalności paszportowych - od jednego paszportu 60 zł

-

za uzyskanie wizy - od wizy 30 zł

-

dzienne wynagrodzenie przewodnika (pilota) oraz zwrot kosztów przejazdu i wyżywienia - 100 zł

-

zamawianie pokoi hotelowych w tej samej miejscowości - jednorazowo od usługi 10 zł

-

zamawianie pokoi hotelowych w innych miejscowościach - jednorazowo od usługi 20 zł

-

zamówienie posiłków w zakładach w tej samej miejscowości nie prowadzonych przez "Orbis" - 10 zł

-

zamówienie posiłków w zakładach prowadzonych w innych miejscowościach - 20 zł

-

organizacja bankietu lub przyjęć od jednej osoby 5 zł

-

zakup biletów widowiskowych od 1 szt. 1 zł

-

zakup biletów komunikacyjnych w relacji krajowej od 1 sztuki 5 zł

-

dostarczenie biletów komunikacyjnych lub widowiskowych do wskazanego punktu w tej samej miejscowości bez względu na ilość biletów - 5 zł

-

zarezerwowanie miejsc na pobyt w pensjonatach - od usługi 10 zł

-

organizację transportu specjalnego - 5% od wysokości rachunku

-

dostarczenie bagażu z dworca do wskazanego miejsca w tej samej miejscowości od każdej sztuki (bez kosztu transportu i opłat) - 3 zł

§  6. Ceny za posiłki i napoje podawane w zakładach Przedsiębiorstwa Obsługi Ruchu Zagranicznego "Orbis" regulowane są osobnymi zarządzeniami Ministra Handlu Wewnętrznego.
§  7. Za organizację grupowych wyjazdów za granicę ustala się opłaty w wysokości 30% od kosztów świadczeń bytowych i 5% od kosztów zorganizowanego transportu.
§  8. Za obsługę w obrębie kraju grup przybywających z zagranicy ustala się opłatę w wysokości 10% od kosztów świadczeń nie objętych tym zarządzeniem.
§  9. Traci moc zarządzenie Ministra Kolei z dnia 20 września 1951 r. w sprawie jednolitego cennika hotelowego dla przedsiębiorstwa państwowego Polskie Biuro Podróży "Orbis" (Monitor Polski z 1951 r. Nr A-104, poz. 1514 i z 1952 r. Nr A-73, poz. 1175).
§  10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.