Monitor Polski

M.P.1953.A-79.945

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 sierpnia 1953 r.
§  7. Za organizację grupowych wyjazdów za granicę ustala się opłaty w wysokości 30% od kosztów świadczeń bytowych i 5% od kosztów zorganizowanego transportu.