Monitor Polski

M.P.1953.A-79.945

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 sierpnia 1953 r.
§  10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.