§ 9. - Badanie i ocena zdolności młodzieży do uczestniczenia w przysposobieniu wojskowym.

Monitor Polski

M.P.1960.95.421

| Akt utracił moc
Wersja od: 24 grudnia 1960 r.
§  9.
Badania lekarskie określone w niniejszym zarządzeniu są bezpłatne.