Art. 17. - Albania-Polska. Umowa o międzynarodowych przewozach drogowych. Tirana.1990.01.18.

Monitor Polski

M.P.2003.4.52

| Akt obowiązujący
Wersja od: 2 sierpnia 2003 r.
Artykuł  17 1

Rozliczenia i płatności wynikające z niniejszej umowy będą dokonywane w walutach wymienialnych, akceptowanych przez odpowiednie organy Umawiających się Stron.

1 Art. 17 zmieniony przez porozumienie z dnia 2 sierpnia 2003 r. (M.P.03.48.732) zmieniające nin. umowę z dniem 2 sierpnia 2003 r.