Art. 14. - Albania-Polska. Umowa o międzynarodowych przewozach drogowych. Tirana.1990.01.18.

Monitor Polski

M.P.2003.4.52

| Akt obowiązujący
Wersja od: 2 sierpnia 2003 r.
Artykuł  14

Umawiające się strony, w miarę możliwości zapewnią odpłatnie na swoich terytoriach udzielanie niezbędnej pomocy technicznej, naprawę lub zaopatrzenie w części zamienne dla uszkodzonego pojazdu drugiej Umawiającej się Strony.