Art. 11. - Albania-Polska. Umowa o międzynarodowych przewozach drogowych. Tirana.1990.01.18.

Monitor Polski

M.P.2003.4.52

| Akt obowiązujący
Wersja od: 2 sierpnia 2003 r.
Artykuł  11

Załoga pojazdu wykonującego przewozy przewidziane niniejszą Umową powinna posiadać następujące dokumenty:

a)
prawa jazdy wydane przez właściwą władzę jednej Umawiającej się Strony zgodnie z obowiązującymi na jej terytorium przepisami; te prawa jazdy będą uznawane za ważne na terytorium drugiej Umawiającej się Strony,
b)
dokumenty przewozowe, w tym paszporty zawierające wizy,
c)
zezwolenie na wykonanie przewozu, jeżeli przewiduje to niniejsza umowa.