Art. 4. - Albania-Polska. Program współpracy kulturalnej między Ministrem Kultury Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Kultury, Młodzieży i Sportu Republiki Albanii na lata 2004-2006. Warszawa.2004.06.17.

Monitor Polski

M.P.2004.34.598

| Akt utracił moc
Wersja od: 17 czerwca 2004 r.
Artykuł  4

Strony będą wspierać organizowanie wymiany zespołów i orkiestr muzyki klasycznej i orkiestrowej. Program koncertów, skład zespołów i orkiestr, terminy i czas trwania ich pobytu w kraju drugiej Strony zostaną ustalone w drodze kontaktów roboczych między Stronami.