Art. 16. - Albania-Polska. Program współpracy kulturalnej między Ministrem Kultury Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Kultury, Młodzieży i Sportu Republiki Albanii na lata 2004-2006. Warszawa.2004.06.17.

Monitor Polski

M.P.2004.34.598

| Akt utracił moc
Wersja od: 17 czerwca 2004 r.
Artykuł  16

Przy wymianie osobowej:

1)
Strona wysyłająca udzieli Stronie przyjmującej na miesiąc przed planowanym przybyciem potrzebnych informacji o wysyłanych osobach, w szczególności znajomości języków obcych, a także datach i środkach podróżowania,
2)
Strona wysyłająca pokrywa koszty podróży wysyłanych osób do kraju Strony przyjmującej i z powrotem, a także zapewni, że osoby te będą posiadały ubezpieczenia (polisy) na wypadek choroby lub wypadku,
3)
Strona przyjmująca pokrywa koszty wyżywienia, noclegów oraz transportu lokalnego w kraju zgodnie z harmonogramem.