Art. 14. - Albania-Polska. Program współpracy kulturalnej między Ministrem Kultury Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Kultury, Młodzieży i Sportu Republiki Albanii na lata 2004-2006. Warszawa.2004.06.17.

Monitor Polski

M.P.2004.34.598

| Akt utracił moc
Wersja od: 17 czerwca 2004 r.
Artykuł  14

Strony będą zachęcać do kontaktów i wymiany wiedzy między ekspertami z dziedziny przetwarzania informacji i danych w związku z masowym wdrożeniem nowych technologii informatyczno-elektronicznych do instytucji konserwacji i promowania narodowego dziedzictwa kulturalnego.