Monitor Polski

Dział nieurzędowy.

M.P.1927.228. | ogłoszenie | Akt nienormatywny

Dział nieurzędowy.

M.P.1927.227. | ogłoszenie | Akt nienormatywny

Dział nieurzędowy.

M.P.1927.226. | ogłoszenie | Akt nienormatywny

Dział nieurzędowy.

M.P.1927.225. | ogłoszenie | Akt nienormatywny

Zwolnienie od cła surowic i szczepionek, używanych w lecznictwie.

M.P.1927.225. | rozporządzenie z dnia 31 sierpnia 1927 r. | Akt nienormatywny

Dział nieurzędowy.

M.P.1927.224. | ogłoszenie | Akt nienormatywny

Dział nieurzędowy.

M.P.1927.223. | ogłoszenie | Akt nienormatywny

Dział nieurzędowy.

M.P.1927.222. | ogłoszenie | Akt nienormatywny

Dział nieurzędowy.

M.P.1927.221. | ogłoszenie | Akt nienormatywny

Dział nieurzędowy.

M.P.1927.220. | ogłoszenie | Akt nienormatywny

Dział nieurzędowy.

M.P.1927.219. | ogłoszenie | Akt nienormatywny

Dział nieurzędowy.

M.P.1927.218. | ogłoszenie | Akt nienormatywny

Dział nieurzędowy.

M.P.1927.217. | ogłoszenie | Akt nienormatywny

Opodatkowanie cukru.

M.P.1927.217. | rozporządzenie z dnia 13 września 1927 r. | Akt nienormatywny

Dział nieurzędowy.

M.P.1927.216. | ogłoszenie | Akt nienormatywny

Uzupełnienie taryfy dla polsko-niemieckiej komunikacji towarowej.

M.P.1927.216. | rozporządzenie z dnia 3 września 1927 r. | Akt nienormatywny

Dział nieurzędowy.

M.P.1927.215. | ogłoszenie | Akt nienormatywny

Ochrona znaku i nazwy Czerwonego Krzyża.

M.P.1927.215. | rozporządzenie z dnia 1 września 1927 r. | Akt nienormatywny

Dział nieurzędowy.

M.P.1927.214. | ogłoszenie | Akt nienormatywny

Stowarzyszenie "Polski Czerwony Krzyż".

M.P.1927.214. | rozporządzenie z dnia 1 września 1927 r. | Akt nienormatywny

Przemiał żyta.

M.P.1927.214. | rozporządzenie z dnia 16 sierpnia 1927 r. | Akt nienormatywny

Dział nieurzędowy.

M.P.1927.213. | ogłoszenie | Akt nienormatywny

Dział nieurzędowy.

M.P.1927.212. | ogłoszenie | Akt nienormatywny

Organizacja eksportu spirytusu.

M.P.1927.212. | rozporządzenie z dnia 2 sierpnia 1927 r. | Akt nienormatywny

Określenie norm zasiłków dla rodzin osób, powołanych na ćwiczenia wojskowe.

M.P.1927.212. | rozporządzenie z dnia 29 sierpnia 1927 r. | Akt nienormatywny

Dział nieurzędowy.

M.P.1927.211. | ogłoszenie | Akt nienormatywny

Dodatki i premje aeronautyczne.

M.P.1927.211. | rozporządzenie z dnia 1 lipca 1927 r. | Akt nienormatywny

Dział nieurzędowy.

M.P.1927.210. | ogłoszenie | Akt nienormatywny

Zm.: ustawa o scalaniu gruntów.

M.P.1927.210. | rozporządzenie z dnia 3 września 1927 r. | Akt nienormatywny

Dział nieurzędowy.

M.P.1927.209. | ogłoszenie | Akt nienormatywny

Dział nieurzędowy.

M.P.1927.208. | ogłoszenie | Akt nienormatywny

Dział nieurzędowy.

M.P.1927.207. | ogłoszenie | Akt nienormatywny

Dział nieurzędowy.

M.P.1927.206. | ogłoszenie | Akt nienormatywny

Zapobieganie chorobom zawodowym i ich zwalczanie.

M.P.1927.206. | rozporządzenie z dnia 22 sierpnia 1927 r. | Akt nienormatywny

Dział nieurzędowy.

M.P.1927.205. | ogłoszenie | Akt nienormatywny

Dział nieurzędowy.

M.P.1927.204. | ogłoszenie | Akt nienormatywny

Zbycie niektórych nieruchomości państwowych.

M.P.1927.204. | rozporządzenie z dnia 26 sierpnia 1927 r. | Akt nienormatywny

Podwyższenie opłaty monopolowej od wyrobów tytoniowych, sprowadzanych z zagranicy przez osoby prywatne.

M.P.1927.204. | rozporządzenie z dnia 6 lipca 1927 r. | Akt nienormatywny

Dział nieurzędowy.

M.P.1927.203. | ogłoszenie | Akt nienormatywny

Zmiany i uzupełnienia taryfy towarowej polskich kolei normalnotorowych.

M.P.1927.203. | rozporządzenie z dnia 20 sierpnia 1927 r. | Akt nienormatywny

Dział nieurzędowy.

M.P.1927.202. | ogłoszenie | Akt nienormatywny

Dział nieurzędowy.

M.P.1927.201. | ogłoszenie | Akt nienormatywny

Cło wywozowe na otręby.

M.P.1927.201. | rozporządzenie z dnia 11 sierpnia 1927 r. | Akt nienormatywny

Zwrot cła przy wywozie kapeluszów i stożków.

M.P.1927.201. | rozporządzenie z dnia 10 sierpnia 1927 r. | Akt nienormatywny

Dział nieurzędowy.

M.P.1927.200. | ogłoszenie | Akt nienormatywny

Zm.: par. 2 rozporządzenia z dnia 11 sierpnia 1927 r. w sprawie cła wywozowego na otręby.

M.P.1927.200. | rozporządzenie z dnia 31 sierpnia 1927 r. | Akt nienormatywny

Dział nieurzędowy.

M.P.1927.199. | ogłoszenie | Akt nienormatywny

Zm.: rozporządzenie z dnia 22 listopada 1924 r. o cłach maksymalnych.

M.P.1927.199. | rozporządzenie z dnia 11 sierpnia 1927 r. | Akt nienormatywny

Częściowa zmiana taryfy celnej z dnia 26 czerwca 1924 r.

M.P.1927.199. | rozporządzenie z dnia 29 lipca 1927 r. | Akt nienormatywny

Zm.: ustawa z dnia 1 lipca 1925 r. o udzielaniu poręki państwowej.

M.P.1927.199. | rozporządzenie z dnia 17 sierpnia 1927 r. | Akt nienormatywny

Dział nieurzędowy.

M.P.1927.198. | ogłoszenie | Akt nienormatywny

Zm.: art. 120 ustawy z dnia 15 lipca 1925 roku o państwowym podatku przemysłowym.

M.P.1927.198. | rozporządzenie z dnia 17 sierpnia 1927 r. | Akt nienormatywny

Zm.: ustawa z dnia 27 maja 1919 r. o ustalaniu i wynagradzaniu nauczycieli publicznych szkół powszechnych.

M.P.1927.198. | rozporządzenie z dnia 17 sierpnia 1927 r. | Akt nienormatywny

Dział nieurzędowy.

M.P.1927.197. | ogłoszenie | Akt nienormatywny

Dział nieurzędowy.

M.P.1927.196. | ogłoszenie | Akt nienormatywny

Dział nieurzędowy.

M.P.1927.195. | ogłoszenie | Akt nienormatywny

Dział nieurzędowy.

M.P.1927.194. | ogłoszenie | Akt nienormatywny

Postępowanie przy ustalaniu wniosków co do wysokości wynagrodzenia za przymusowo wykupywane majątki.

M.P.1927.194. | rozporządzenie z dnia 27 czerwca 1927 r. | Akt nienormatywny

Dział nieurzędowy.

M.P.1927.193. | ogłoszenie | Akt nienormatywny

Kary za handel kobietami i dziećmi oraz za inne popieranie nierządu.

M.P.1927.193. | rozporządzenie z dnia 29 lipca 1927 r. | Akt nienormatywny

Dział nieurzędowy.

M.P.1927.192. | ogłoszenie | Akt nienormatywny

Zwinięcie sądu pokoju w sądzie powiatowym w Pucku.

M.P.1927.192. | rozporządzenie z dnia 9 sierpnia 1927 r. | Akt nienormatywny

Dział nieurzędowy.

M.P.1927.191. | ogłoszenie | Akt nienormatywny

Opłaty za rozpatrywanie filmów i wystawianie legitymacyj filmowych.

M.P.1927.191. | rozporządzenie z dnia 23 lipca 1927 r. | Akt nienormatywny

Dział nieurzędowy.

M.P.1927.190. | ogłoszenie | Akt nienormatywny

Jednorazowy zasiłek dla funkcjonarjuszów państwowych, sędziów i prokuratorów oraz osób wojskowych.

M.P.1927.190. | rozporządzenie z dnia 17 sierpnia 1927 r. | Akt nienormatywny

Uznanie nasienia rośliny tytoniowej za surowiec tytoniowy.

M.P.1927.190. | rozporządzenie z dnia 21 lipca 1927 r. | Akt nienormatywny

Dział nieurzędowy.

M.P.1927.189. | ogłoszenie | Akt nienormatywny

Sędziowie śledczy do spraw wyjątkowego znaczenia.

M.P.1927.189. | rozporządzenie z dnia 15 lipca 1927 r. | Akt nienormatywny

Dział nieurzędowy.

M.P.1927.188. | ogłoszenie | Akt nienormatywny