Monitor Polski

(bez tytułu).

M.P.1929.255.596 | ogłoszenie z dnia 30 października 1929 r. | Akt indywidualny

Odroczenie sesji zwyczajnej Senatu.

M.P.1929.255.595 | zarządzenie z dnia 5 listopada 1929 r. | Akt nienormatywny

Odroczenie sesji zwyczajnej Sejmu.

M.P.1929.255.594 | zarządzenie z dnia 5 listopada 1929 r. | Akt nienormatywny

(bez tytułu).

M.P.1929.254.593 | obwieszczenie z dnia 1 listopada 1929 r. | Akt utracił moc

Przymusowe wywłaszczeniu gruntów na rzecz Skarbu Państwa pod budowę kolei państwowej Łuck - Stojanów.

M.P.1929.252.590 | zarządzenie z dnia 22 października 1929 r. | Akt indywidualny

Uregulowanie sposobu obliczania kubatury budynków.

M.P.1929.252.589 | okólnik z dnia 19 października 1929 r. | Akt utracił moc

Odebranie debitu pocztowego drukowi p. t. "Sveika Nepriklausomoji".

M.P.1929.252.588 | zarządzenie z dnia 22 października 1929 r. | Akt indywidualny

Odebranie debitu pocztowego czasopismu p. t. "Raboczaja Prawda".

M.P.1929.252.587 | zarządzenie z dnia 22 października 1929 r. | Akt indywidualny

Wartość 1-go grama czystego złota.

M.P.1929.252.586 | obwieszczenie z dnia 24 października 1929 r. | Akt utracił moc

Nadanie Bronzowego Krzyża Zasługi.

M.P.1929.252.585 | zarządzenie z dnia 26 października 1929 r. | Akt indywidualny

Utworzenie nadleśnictwa Zrębice w okręgu Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie.

M.P.1929.251.584 | rozporządzenie z dnia 25 października 1929 r. | Akt utracił moc

Warunki pracy i płacy dozorców domowych m. Łucka.

M.P.1929.249.582 | umowa z dnia 24 czerwca 1929 r. | Akt utracił moc

Utworzenie urzędu notarjusza we Włodzimiercu w okręgu sądu okręgowego w Równem.

M.P.1929.248.581 | rozporządzenie z dnia 14 października 1929 r. | Akt utracił moc

Zwinięcie Urzędu Celnego w Rokitnie.

M.P.1929.248.580 | rozporządzenie z dnia 27 września 1929 r. | Akt utracił moc

Nadanie Krzyża Komandorskiego oraz Krzyża Oficerskiego orderu "Odrodzenia Polski".

M.P.1929.247.578 | zarządzenie z dnia 22 października 1929 r. | Akt indywidualny

Zwołanie Senatu na sesję zwyczajną.

M.P.1929.247.577 | zarządzenie z dnia 24 października 1929 r. | Akt nienormatywny

Zwołanie Sejmu na sesję zwyczajną.

M.P.1929.247.576 | zarządzenie z dnia 24 października 1929 r. | Akt nienormatywny

Likwidacja.

M.P.1929.246.575 | uchwała z dnia 30 września 1929 r. | Akt indywidualny

(bez tytułu).

M.P.1929.246.572 | obwieszczenie z dnia 8 października 1929 r. | Akt utracił moc

Likwidacja.

M.P.1929.245.571 | uchwała z dnia 20 września 1929 r. | Akt indywidualny

Likwidacja.

M.P.1929.245.570 | uchwała z dnia 30 września 1929 r. | Akt indywidualny

Wykaz zakładów angielskich uprawnionych do wystawiania certyfikatów na stal szlachetną.

M.P.1929.245.569 | okólnik z dnia 12 października 1929 r. | Akt utracił moc

Odebranie debitu pocztowego czasopismu p. t.: "Bioleteń Dzierżawnogo Wydawnictwa Ukraini".

M.P.1929.244.565 | zarządzenie z dnia 15 października 1929 r. | Akt indywidualny

Utworzenie nadleśnictw: Cerkowna, Obliski, Jabłonica i zmiana nazwy oraz siedziby nadleśnictwa Łopianka.

M.P.1929.243.564 | rozporządzenie z dnia 12 października 1929 r. | Akt utracił moc

Zm.: § 55 Przepisów rachunkowo-kasowych.

M.P.1929.243.563 | okólnik | Akt jednorazowy

Odebranie debitu czasopismu p. t. "Berliner Börsen Zeitung".

M.P.1929.243.562 | zarządzenie z dnia 15 października 1929 r. | Akt indywidualny

Utworzenie nadleśnictwa Smardzewickiego w okręgu Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu.

M.P.1929.242.561 | rozporządzenie z dnia 12 października 1929 r. | Akt utracił moc

Wywłaszczenie gruntów dla budowy drogi państwowej Toruń-Służewo w powiatach toruńskim i inowrocławskim.

M.P.1929.242.560 | rozporządzenie z dnia 23 września 1929 r. | Akt indywidualny

Zezwolenie gminie m. Poznania na zaciągnięcie pożyczki obligacyjnej 20.000.000 złotych w złocie.

M.P.1929.241.558 | zarządzenie z dnia 12 października 1929 r. | Akt utracił moc

Odebranie debitu pocztowego drukowi p. t. "Smerekowi Szumy".

M.P.1929.241.557 | zarządzenie z dnia 9 października 1929 r. | Akt indywidualny

Odebranie debitu pocztowego książce p. t. "Kelione Spliak Lietuva per 80 dienu".

M.P.1929.241.556 | zarządzenie z dnia 9 października 1929 r. | Akt indywidualny

Odebranie debitu pocztowego czasopismu p. t. "Salskij Pachar".

M.P.1929.241.555 | zarządzenie z dnia 9 października 1929 r. | Akt indywidualny

Odebranie debitu pocztowego czasopismu p. t. "Raudonasis Artojas".

M.P.1929.241.554 | zarządzenie z dnia 9 października 1929 r. | Akt indywidualny

Odebranie debitu pocztowego czasopismu p. t. "Krajeznastwo".

M.P.1929.241.553 | zarządzenie z dnia 9 października 1929 r. | Akt indywidualny

Odebranie debitu pocztowego czasopismu p. t. "Kritika".

M.P.1929.241.552 | zarządzenie z dnia 9 października 1929 r. | Akt indywidualny

Odebranie debitu pocztowego czasopismu p. t. "Choczu wsio znat".

M.P.1929.241.551 | zarządzenie z dnia 9 października 1929 r. | Akt indywidualny

Uzupełnienie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 1928 r. o Medalu Pamiątkowym za Wojnę 1918 - 1921.

M.P.1929.240.549 | rozporządzenie z dnia 23 września 1929 r. | Akt jednorazowy

Warunki pracy i płacy dozorców domów miasta Jarosławia.

M.P.1929.239.548 | orzeczenie z dnia 1 sierpnia 1929 r. | Akt utracił moc

Warunki pracy i płacy dozorców domowych w m. Płocku.

M.P.1929.238.547 | orzeczenie | Akt utracił moc

Typ mąki żytniej.

M.P.1929.238.546 | ogłoszenie z dnia 12 października 1929 r. | Akt utracił moc

Utworzenie nadleśnictw: Czerniańskiego, Dobroborskiego, Iwacewickiego, Michalińskiego i Świteziańskiego.

M.P.1929.237.545 | rozporządzenie z dnia 5 października 1929 r. | Akt utracił moc

Odebranie debitu pocztowego czasopismu p. t. "Die Internationale Bildungsarbeiter".

M.P.1929.237.544 | zarządzenie z dnia 8 października 1929 r. | Akt indywidualny

Nadanie Srebrnego Krzyża Zasługi.

M.P.1929.233.536 | zarządzenie z dnia 28 września 1929 r. | Akt indywidualny

Nadanie Złotego Krzyża Zasługi.

M.P.1929.233.535 | zarządzenie z dnia 28 września 1929 r. | Akt indywidualny

Likwidacja.

M.P.1929.231.532 | uchwała z dnia 20 września 1929 r. | Akt indywidualny

Likwidacja.

M.P.1929.230.531 | uchwała z dnia 6 września 1929 r. | Akt indywidualny

Likwidacja.

M.P.1929.230.530 | uchwała z dnia 20 września 1929 r. | Akt indywidualny

Likwidacja.

M.P.1929.229.529 | uchwała z dnia 6 września 1929 r. | Akt indywidualny

Likwidacja.

M.P.1929.229.528 | uchwała z dnia 23 sierpnia 1929 r. | Akt indywidualny

Stacje, upoważnione do wydawania świadectw oceny nasion.

M.P.1929.227.526 | rozporządzenie z dnia 12 września 1929 r. | Akt jednorazowy

Likwidacja.

M.P.1929.226.525 | uchwała z dnia 6 września 1929 r. | Akt indywidualny

Zmiana taryfy opłat radjofonicznych.

M.P.1929.226.524 | zarządzenie z dnia 27 września 1929 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie niezależnego administracyjnie od nadleśnictwa zarządu Kolei Leśnych w dorzeczu Czeremoszów.

M.P.1929.226.523 | rozporządzenie z dnia 24 września 1929 r. | Akt utracił moc

Nadanie Bronzowego Krzyża Zasługi.

M.P.1929.225.522 | zarządzenie z dnia 20 września 1929 r. | Akt indywidualny

Nadanie Srebrnego Krzyża Zasługi.

M.P.1929.225.521 | zarządzenie z dnia 20 września 1929 r. | Akt indywidualny

Nadanie Złotego Krzyża Zasługi.

M.P.1929.225.520 | zarządzenie z dnia 25 września 1929 r. | Akt indywidualny

Wartość 1-go grama czystego złota.

M.P.1929.225.519 | obwieszczenie z dnia 24 września 1929 r. | Akt utracił moc

Skrypty dłużne Skarbu Państwa.

M.P.1929.224.518 | rozporządzenie z dnia 5 lipca 1929 r. | Akt utracił moc

Zakłady austrjackie, uprawnione do wystawiania certyfikatów na stal szlachetną.

M.P.1929.222.516 | okólnik z dnia 12 września 1929 r. | Akt jednorazowy

Warunki pracy i płacy dozorców domowych miasta Tarnowa na rok 1929/30.

M.P.1929.217.511 | umowa z dnia 24 lipca 1929 r. | Akt utracił moc

Rozszerzenie uprawnień Urzędu Celnego w Wincencie.

M.P.1929.217.510 | rozporządzenie z dnia 9 września 1929 r. | Akt utracił moc

Nadanie Bronzowego Krzyża Zasługi.

M.P.1929.216.509 | zarządzenie z dnia 2 września 1929 r. | Akt indywidualny

Nadanie Srebrnego Krzyża Zasługi.

M.P.1929.216.508 | zarządzenie z dnia 2 września 1929 r. | Akt indywidualny

Nadanie Złotego Krzyża Zasługi.

M.P.1929.216.507 | zarządzenie z dnia 14 września 1929 r. | Akt indywidualny