§ 5. - Zwrot ceł przy wywozie zbóż, produktów przemiału oraz słodu.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1929.76.574

| Akt utracił moc
Wersja od: 10 kwietnia 1930 r.
§  5. 1
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 16 listopada 1929 r. i obowiązuje do dnia 31 lipca 1930 r. włącznie.
1 § 5 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 24 marca 1930 r. (Dz.U.30.26.229) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 10 kwietnia 1930 r.