§ 2. - Zwolnienie od opłat niektórych pojazdów mechanicznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1934.69.636

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 lipca 1934 r.
§  2.
Wykonanie rozporządzenia niniejszego porucza się Ministrom Komunikacji i Skarbu.