Zwolnienie od opłat niektórych pojazdów mechanicznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1934.69.636

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 lipca 1934 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 12 lipca 1934 r.
o zwolnieniu od opłat niektórych pojazdów mechanicznych.

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 3 lutego 1931 r. o Państwowym Funduszu Drogowym (Dz. U. R. P. z 1933 r. Nr. 45, poz. 352) zarządza się co następuje:
Pojazdy mechaniczne, specjalnie przystosowane do przewożenia osób, nie mogących przenosić się o własnych siłach z miejsca na miejsce, i wyłącznie przez takie osoby używane do tego celu, zwalnia się od opłaty, określonej w art. 6 ustawy z dnia 3 lutego 1931 r. o Państwowym Funduszu Drogowym (Dz. U. R. P. z 1933 r. Nr. 45, poz. 352).
Wykonanie rozporządzenia niniejszego porucza się Ministrom Komunikacji i Skarbu.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.