Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1088

| Akt jednorazowy
Wersja od: 6 czerwca 2018 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 24 kwietnia 2018 r.
w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej zmianami Statutu Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego, stanowiącego załącznik do Umowy o powołaniu Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego, sporządzonej w Štiřinie dnia 9 czerwca 2000 r., sporządzonymi w Budapeszcie dnia 11 lipca 2005 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że na podstawie art. 6 ust. 3 w związku z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach międzynarodowych (Dz. U. poz. 443, z 2002 r. poz. 1824, z 2010 r. poz. 1395 oraz z 2011 r. poz. 676) Rada Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej dnia 20 grudnia 2004 r. wyraziła zgodę na związanie Rzeczypospolitej Polskiej zmianami Statutu Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego, stanowiącego załącznik do Umowy o powołaniu Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego, sporządzonej w Štiřinie dnia 9 czerwca 2000 r. 1 , przez podpisanie.
Zmiany zostały podpisane w Budapeszcie dnia 11 lipca 2005 r.

Jednocześnie podaje się do wiadomości, że zgodnie z art. III zmian weszły one w życie dnia 13 października 2005 r. w stosunku do Republiki Czeskiej, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowackiej oraz Węgier.

1 Tekst Umowy o powołaniu Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego, sporządzonej w Štiřinie dnia 9 czerwca 2000 r., został ogłoszony w Dz. U. z 2003 r. poz. 1212.