Związanie Rzeczypospolitej Polskiej Programem współpracy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Bułgarii w dziedzinie kultury, oświaty i sportu na lata 2022-2025, podpisanym w Warszawie dnia 19 kwietnia 2022 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1129

Akt jednorazowy
Wersja od: 27 maja 2022 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
Z DNIA 27 KWIETNIA 2022 R.
w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Programem współpracy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Bułgarii w dziedzinie kultury, oświaty i sportu na lata 2022-2025, podpisanym w Warszawie dnia 19 kwietnia 2022 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że na podstawie art. 6 ust. 3 w związku z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach międzynarodowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 127) Rada Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej dnia 20 stycznia 2022 r. udzieliła zgody na związanie Rzeczypospolitej Polskiej Programem współpracy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Bułgarii w dziedzinie kultury, oświaty i sportu na lata 2022-2025, przez podpisanie.

Program został podpisany w Warszawie dnia 19 kwietnia 2022 r. na podstawie art. 17 Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Bułgarii o współpracy kulturalnej i naukowej, podpisanej w Warszawie dnia 25 lutego 1993 r. 1

Zgodnie z art. 21 programu wszedł on w życie dnia 19 kwietnia 2022 r.

1 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Bułgarii o współpracy kulturalnej i naukowej, podpisana w Warszawie dnia 25 lutego 1993 r., została ogłoszona w Dz. U. z 1993 r. poz. 565.