[Wejście w życie ustawy] - Art. 31. - Zwalczanie nieuczciwej konkurencji. - Dz.U.2022.1233 t.j. - OpenLEX

Art. 31. - [Wejście w życie ustawy] - Zwalczanie nieuczciwej konkurencji.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1233 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 9 czerwca 2022 r.
Art.  31.  [Wejście w życie ustawy]

Ustawa wchodzi w życie po upływie sześciu miesięcy od dnia ogłoszenia 3 , z wyjątkiem art. 28, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1995 r.

3 Ustawa została ogłoszona w dniu 8 czerwca 1993 r.