§ 4. - Zwalczanie korówki wełnistej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1952.13.83

| Akt utracił moc
Wersja od: 26 marca 1952 r.
§  4.
1.
Zabrania się nabywania, zbywania, sadzenia i używania do uszlachetniania jabłoni i grusz, opanowanych przez korówkę wełnistą lub noszących ślady uszkodzeń przez nią spowodowanych.
2.
Zbywanie jabłoni i grusz ze szkółek drzew owocowych, w których korówka wełnista została wykryta, jest zabronione na okres dwóch najbliższych sezonów sprzedażnych.
3.
W wyjątkowych przypadkach prezydium wojewódzkiej rady narodowej (Rady Narodowej m. st. Warszawy i m. Łodzi) może wydać zezwolenie na sprzedaż we wcześniejszym niż podany w ust. 2 terminie na warunkach ustalonych w tym zezwoleniu.