§ 3. - Zwalczanie korówki wełnistej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1952.13.83

| Akt utracił moc
Wersja od: 26 marca 1952 r.
§  3.
1.
W każdym przypadku pojawienia się korówki wełnistej należy ją wytępić całkowicie przez zastosowanie w miarę potrzeby następujących środków: wysiew ośca korówkowego (Aphelinus mali), smarowanie i opryskiwanie przy pomocy smoły sadowniczej, spirytusu skażonego, karboliny, dwunitroortokrezoli itp. środków chemicznych, usuwanie narośli, czyszczenie ran, usuwanie i palenie opanowanych części korony drzew oraz palenie całych drzew z korzeniami.
2.
Prezydium wojewódzkiej rady narodowej (Rady Narodowej m. st. Warszawy oraz m. Łodzi) może nakazywać stosowanie najskuteczniejszych w danych warunkach sposobów tępienia szkodnika.
3.
Prezydium powiatowej rady narodowej (miejskiej rady narodowej miast stanowiących powiaty miejskie) może nakazać zniszczenie w określonym terminie jabłoni tak silnie opanowanych przez korówkę wełnistą, że dalsze jej zwalczanie zostało uznane za bezcelowe.