§ 9. - Zwalczanie choroby lnu "pasmo".

Dziennik Ustaw

Dz.U.1959.2.18

| Akt utracił moc
Wersja od: 10 stycznia 1959 r.
§  9.
W razie stwierdzenia choroby lnu "pasmo" w czasie transportu nasion lub słomy lnu poza granicami gospodarstwa, w którym len został wyprodukowany, nasiona lub słomę lnu należy skierować do najbliższego zakładu przemysłowego przerobu, określonego w § 6 ust. 4.