§ 7. - Zwalczanie choroby lnu "pasmo".

Dziennik Ustaw

Dz.U.1959.2.18

| Akt utracił moc
Wersja od: 10 stycznia 1959 r.
§  7.
1.
Nasiona i słomę lnu zebranego z gruntu zakażonego należy przechowywać w takich warunkach, aby nie pozostawały w styczności z nasionami i słomą lnu zebranymi z gruntów nie zakażonych.
2.
Miejsce przechowywania nasion i słomy lnu zebranego z gruntu zakażonego należy po usunięciu tych nasion i słomy oczyścić z resztek i resztki spalić.