§ 3. - Zwalczanie choroby lnu "pasmo".

Dziennik Ustaw

Dz.U.1959.2.18

| Akt utracił moc
Wersja od: 10 stycznia 1959 r.
§  3.
1.
Stwierdzenie wystąpienia choroby lnu "pasmo" następuje w drodze orzeczenia organu administracji rolnej prezydium wojewódzkiej rady narodowej.
2.
Orzeczenie to powinno zawierać:
1)
datę wydania orzeczenia,
2)
stwierdzenie wystąpienia choroby lnu "pasmo",
3)
dokładne określenie gruntu uznanego za zakażony lub miejsca przechowania lub miejsca przerobu albo środka transportowego, w którym znaleziono len zakażony chorobą "pasmo",
4)
podanie czasu, w ciągu którego stosownie do § 4 uprawa lnu na zakażonym gruncie jest zakazana.