§ 10. - Zwalczanie choroby lnu "pasmo".

Dziennik Ustaw

Dz.U.1959.2.18

| Akt utracił moc
Wersja od: 10 stycznia 1959 r.
§  10.
1.
Środki transportowe, użyte do przewozu nasion lub słomy lnu, w którym stwierdzono chorobę "pasmo" albo nasion i słomy lnu zebranego z gruntu zakażonego, powinny być oczyszczone z resztek nasion i słomy oraz odkażone. Resztki te należy spalić.
2.
Do wykonania czynności określonych w ust. 1 obowiązany jest odbiorca, jeżeli transport odbywa się na podstawie umowy przewozu, a w innych przypadkach - właściciel nasion i słomy lnu.