Art. 18. - Zwalczanie chorób roślin oraz tępienie chwastów i szkodników roślin. - Dz.U.1927.108.922 - OpenLEX

Art. 18. - Zwalczanie chorób roślin oraz tępienie chwastów i szkodników roślin.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1927.108.922

Akt utracił moc
Wersja od: 22 marca 1937 r.
Art.  18.

Z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia tracą moc obowiązującą wszystkie przepisy w sprawach uregulowanych tem rozporządzeniem, w szczególności zaś:

1)
artykuły 189-193, 204-210 ustawy o gospodarstwie wiejskiem (Zb. Pr. Ces. Ros. tom XII cz. II wyd. 1913 r.);
2)
ustawa z dn. 3 kwietnia 1875 r. o środkach przeciwko rozszerzaniu się mszycy winnej (Austr. Dz. u. p. № 61);
3)
ustawa z dn. 17 lutego 1885 r. o tępieniu kanianki i szkodliwych ostów (Dz. Ust. kraj. № 41);
4)
ustawa z dn. 24 października 1907 r. o tępieniu myszy polnych (Dz. Ust. kraj. z 1912 r. № 137);
5)
ustawa z dn. 27 lutego 1878 r. o środkach przeciwdziałania szerzeniu filoksery (Zbiór Ust. prus. str. 129);
6)
ustawa z dn. 6 lipca 1904 r. o tępieniu filoksery (Dz. Ust. Rzeszy niem. str. 261);
7)
rozporządzenie Rady Związkowej z dnia 30 sierpnia 1917 r. (Dz. Ust. Rzeszy niem. str. 745);
8)
ustawa z dn. 2 sierpnia 1919 r. w sprawie zwalczania mszycy wełnistej (krwistej) (Dz. U. R. P. № 67, poz. 407).