Art. 3. - ZSRR-Polska. Konwencja o bezpośredniej osobowej i towarowej komunikacji kolejowej. Warszawa.1924.04.24.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1925.50.344

| Akt utracił moc
Wersja od: 21 lipca 1935 r.
Artykuł  3.

Obie umawiające się Strony zobowiązują się do udzielania sobie wzajemnie pomocy w razie nieszczęśliwych wypadków lub niedomagań ruchu na pogranicznych szlakach i stacjach. Osobne umowy graniczne (stacyjne) (art. 5) mają ściśle określić terytorjum, na które rozciąga się to zobowiązanie, oraz ustalić sposób udzielania pomocy (III Prot. dodatk.)