Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.12.70

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 lutego 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
NACZELNEGO NADZWYCZAJNEGO KOMISARZA DO SPRAW WALKI Z EPIDEMJAMI
z dnia 1 lutego 1921 r.
w przedmiocie zniesienia zakazu sprzedaży owoców na wszystkich dworcach kolejowych, w pociągach, przy torach kolejowych i t. d.

Wobec wygaśnięcia epidemii czerwonki znoszę w całości zakaz sprzedaży owoców ogłoszony w Dz. Ust. № 71 z dn. 9/VIII.2O poz. 493.