Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.71.493

| Akt utracił moc
Wersja od: 9 sierpnia 1920 r.

ROZPORZĄDZENIE
NACZELNEGO KOMISARZA DO SPRAW WALKI Z EPIDEMJAMI
z dnia 9 sierpnia 1920 r.
w przedmiocie zakazu sprzedaży owoców na wszystkich dworcach kolejowych, w pociągach, przy torach kolejowych, posterunkach postojowych dla pociągów ewakuacyjnych tudzież przy gościńcach, ulicach i placach publicznych.

Na mocy art. 2 ustawy z dnia 14 lipca 1920 r. (Dz. Ust. № 61 poz. 388), w zastosowaniu art. 11 poz. 7, art. 25 i art. 27 ustawy z dnia 25 lipca 1919 r. (Dz. Ust. № 67 poz. 402), a w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Ministrem Kolei wprowadzam wobec gwałtownego szerzenia się epidemji czerwonki zakaz sprzedaży owoców na wszystkich dworcach kolejowych, w pociągach przy torach kolejowych, posterunkach postojowych dla pociągów ewakuacyjnych tudzież przy gościńcach, ulicach i placach publicznych, a to pod rygorem konfiskaty owoców oraz kary pieniężnej w wysokości do 1.000 mk.