Dziennik Ustaw

Dz.U.1964.31.195

| Akt utracił moc
Wersja od: 3 września 1964 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 22 sierpnia 1964 r.
w sprawie zniesienia Wydziału Zamiejscowego w Szczekocinach Sądu Powiatowego we Włoszczowie.

Na podstawie art. 5 § 3 prawa o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 1964 r. Nr 6, poz. 40) zarządza się, co następuje:
§  1. Znosi się Wydział Zamiejscowy w Szczekocinach Sądu Powiatowego we Włoszczowie w województwie kieleckim.
§  2. Tracą moc:
1) § 1 i § 5 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 listopada 1950 r. o dostosowaniu sądów powszechnych do nowych przepisów ustrojowych i o zniesieniu sądów zbędnych (Dz. U. Nr 54, poz. 496) w części dotyczącej wydziału Zamiejscowego w Szczekocinach Sądu Powiatowego we Włoszczowie;
2) rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 maja 1962 r. w sprawie ustalenia obszaru właściwości Wydziału Zamiejscowego w Szczekocinach Sądu Powiatowego we Włoszczowie (Dz. U. Nr 31, poz. 147).
§  3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 31 grudnia 1964 r.