Dziennik Ustaw

Dz.U.1962.31.147

| Akt utracił moc
Wersja od: 4 czerwca 1962 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 12 maja 1962 r.
w sprawie ustalenia obszaru właściwości Wydziału Zamiejscowego w Szczekocinach Sądu Powiatowego we Włoszczowie.

Na podstawie art. 5 § 2 prawa o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 1950 r. Nr 39, poz. 360, z 1957 r. Nr 31, poz. 133, z 1960 r. Nr 54, poz. 309 i z 1962 r. Nr 11, poz. 54) zarządza się, co następuje:
§  1. Obszar właściwości Wydziału Zamiejscowego w Szczekocinach Sądu Powiatowego we Włoszczowie w województwie kieleckim obejmuje miasto Szczekociny i gromady: Bodziejowice, Chlewice, Irządze, Lelów, Moskorzew, Nakło, Podlesie, Radków, Rokitno, Starzyny i Szczekociny.
§  2. Traci moc § 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 listopada 1950 r. o dostosowaniu sądów powszechnych do nowych przepisów ustrojowych i o zniesieniu sądów zbędnych (Dz. U. Nr 54, poz. 496) w części dotyczącej ustalenia obszaru Wydziału Zamiejscowego w Szczekocinach.
§  3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.