Art. 11. - Zniesienie urzędu Ministra Robót Publicznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1932.51.479

| Akt utracił moc
Wersja od: 11 czerwca 1957 r.
Art.  11.

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 lipca 1932 r.