§ 2. - Zniesienie urzędu budowy gmachów państwowych w mieście st. Warszawie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1931.57.463

| Akt jednorazowy
Wersja od: 30 czerwca 1931 r.
§  2.
Czynności urzędu budowy gmachów państwowych w mieście st. Warszawie przechodzą na Komisarza Rządu miasta st. Warszawy.