Zniesienie urzędu budowy gmachów państwowych w mieście st. Warszawie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1931.57.463

| Akt jednorazowy
Wersja od: 30 czerwca 1931 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROBÓT PUBLICZNYCH W POROZUMIENIU Z MINISTREM SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 27 maja 1931 r.
o zniesieniu urzędu budowy gmachów państwowych w mieście st. Warszawie.

Na podstawie art. 27 punkt 5 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 19 stycznia 1928 r. o organizacji i zakresie działania władz administracji ogólnej (Dz. U. R. P. Nr. 11, poz. 86) zarządza się co następuje:
Znosi się urząd budowy gmachów państwowych w mieście st. Warszawie, utworzony rozporządzeniem Ministra Robót Publicznych w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych z dnia 11 sierpnia 1928 r. (Dz. U. R. P. Nr. 78, poz. 692).
Czynności urzędu budowy gmachów państwowych w mieście st. Warszawie przechodzą na Komisarza Rządu miasta st. Warszawy.
Likwidację urzędu wymienionego w § 1 przeprowadzi Minister Robót Publicznych.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Jednocześnie traci moc obowiązującą rozporządzenie z dnia 11 sierpnia 1928 r. (Dz. U. R. P. Nr. 78, poz. 692).