§ 3. - Zniesienie stanu wojennego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1983.39.178

| Akt jednorazowy
Wersja od: 22 lipca 1983 r.
§  3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.