Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.109.718

| Akt jednorazowy
Wersja od: 30 listopada 1920 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA PRZEMYSŁU I HANDLU
z dnia 9 listopada 1920 r.
o zniesieniu sekwestru kości.

Na mocy dekretu z dnia 27 stycznia 1919 r. (Dz. Pr. P. P. № 10 z r. 1919, poz. 124) zarządzam co następuje:
Art.  1.

Znosi się sekwestr kości i ograniczenia ich przewozu wewnątrz kraju.

Art.  2.

Rozporządzenie niniejsze uzyskuje moc obowiązującą z dniem ogłoszenia.