Dziennik Ustaw

Dz. Praw P. Pol.1919.10.124

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 stycznia 1919 r.

DEKRET
w przedmiocie sekwestru surowców, półfabrykatów i towarów.

Minister Przemysłu i Handlu w porozumieniu z zainteresowanymi Ministrami mocen jest drogą rozporządzenia znosić obowiązujące w myśl dekretu z dnia 23 listopada 1918 roku (Dziennik Praw № 17 pozycja 44) sekwestry poszczególnych surowców, półfabrykatów i towarów, podlegających kompetencji Ministerstwa Przemysłu i Handlu.
Dan w Warszawie, dnia 27 stycznia 1919 r.