§ 5. - Zniesienie Sądu Powiatowego dla miasta Białegostoku i Sądu Powiatowego w Łapach. - Dz.U.1962.22.101 - OpenLEX

§ 5. - Zniesienie Sądu Powiatowego dla miasta Białegostoku i Sądu Powiatowego w Łapach.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1962.22.101

Akt utracił moc
Wersja od: 1 lipca 1973 r.
§  5.
Tracą moc:
1)
§ 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 grudnia 1954 r. w sprawie utworzenia Sądów Powiatowych w: Łapach, Mońkach, Zambrowie, Pucku, Staszowie, Szydłowcu, Zwoleniu, Świdwinie, Proszowicach, Opolu, Parczewie, Wieruszowie, Ostrzeszowie, Radymnie, Strzyżowie, Tychach, Wodzisławiu Śląskim, Goleniowie, Nowej Rudzie i Lubsku (Dz. U. Nr 56, poz. 281) oraz § 4 pkt 1 tegoż rozporządzenia w części dotyczącej Sądu Powiatowego w Łapach,
2)
rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 stycznia 1955 r. w sprawie siedziby Sądu Powiatowego w Łapach (Dz. U. Nr 5, poz. 30),
3)
§ 1 pkt 1, §§ 2, 3 i 4 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 czerwca 1955 r. w sprawie utworzenia sądów powiatowych w Białymstoku (Dz. U. Nr 26, poz. 156).