Zniesienie sądu okręgowego w Starogardzie, utworzenie sądu okręgowego w Gdyni i zmiana granic sądu okręgowego w Chojnicach.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1932.47.445

| Akt utracił moc
Wersja od: 3 czerwca 1932 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ
z dnia 21 maja 1932 r.
o zniesieniu sądu okręgowego w Starogardzie, utworzeniu sądu okręgowego w Gdyni i zmianie granic sądu okręgowego w Chojnicach.

Na podstawie art. 44 ust. 6 Konstytucji i art. 1 lit. a) ustawy z dnia 17 marca 1932 r. o upoważnieniu Prezydenta Rzeczypospolitej do wydawania rozporządzeń z mocą ustawy (Dz. U. R. P. Nr. 22, poz. 165) postanawiam co następuje:

Znosi się sąd okręgowy w Starogardzie.

Tworzy się w mieście Gdyni sąd okręgowy w Gdyni z właściwością miejscową, obejmującą okręgi sądów grodzkich w Gdyni, Kartuzach, Pucku i Wejherowie.

Do właściwości miejscowej sądu okręgowego w Chojnicach włącza się okręgi sądów grodzkich w Skarszewach, Starogardzie i Tczewie.

Wykonanie rozporządzenia niniejszego porucza się Ministrowi Sprawiedliwości.

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z tem, że przepisy art. 1 - 3 uzyskują moc obowiązującą w terminie, oznaczonym w rozporządzeniu Ministrowi Sprawiedliwości.