Zniesienie Sądu Grodzkiego w Jadowie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1938.92.630

| Akt utracił moc
Wersja od: 29 listopada 1938 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 16 listopada 1938 r.
o zniesieniu Sądu Grodzkiego w Jadowie.

Na podstawie art. 270 prawa o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. R. P. z 1932 r. Nr 102, poz. 863) zarządzam co następuje:
Znosi się Sąd Grodzki w Jadowie w okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie.
Gminy Jadów, Międzylesie, Strachówka i Urle włącza się do okręgu Sądu Grodzkiego w Wołominie, zaś gminy Kamieńczyk i Zabrodzie do okręgu Sądu Grodzkiego w Wyszkowie.
Rozporządzenie mniejsze wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1939 r.