Dziennik Ustaw

Dz. Praw P. Pol.1919.51.333

| Akt jednorazowy
Wersja od: 28 czerwca 1919 r.

ROZPORZĄDZENIE
KIEROWNIKA MINISTERSTWA KOLEI ŻELAZNYCH
o zniesieniu rozporządzeń b. rządu austrjackiego, wydanych w sprawach taryf kolejowych.

Na mocy dekretu Naczelnika Państwa z dnia 7-go lutego r. b. (Dz. Praw № 14, poz. 152) i w porozumieniu z Ministerstwem Skarbu oraz z Ministerstwem Przemysłu i Handlu zarządzam co następuje:
Art.  1.

Niniejszem znosi się:

a) rozporządzenie b. austrjackiego Ministerstwa Handlu z dnia 20-go listopada 1895 r. (Dz. u. p. № 167) w sprawie udzielania kolejowych ulg taryfowych dla przewozu towarów, oraz w sprawie sposobu ich ogłaszania;
b) rozporządzenie b. austrjackiego Ministerstwa Kolei Żelaznych z dnia 10 lutego 1905 r. (Dz. u. p. № 14, Dz. rozp. dla kolei i żeglugi № 18) w sprawie ogłaszania taryf kolejowych, dotyczących przewozu osób, bagażu, zwłok, zwierząt żywych i towarów;
c) wszystkie późniejsze rozporządzenia b. rządu austrjackiego uzupełniające lub zmieniające powyższe rozporządzenia;
d) wszelkie inne rozporządzenia b. rządu austrjackiego, dotyczące spraw powyżej określonych.
Art.  2.

Rozporządzenie to wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Warszawa, dnia 20 czerwca 1919 r.