§ 2. - Zniesienie obszaru dworskiego Podolin w powiecie wągrowieckim, województwie poznańskiem i utworzenie z jego terytorjum gminy wiejskiej o tej samej nazwie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1927.73.635

| Akt utracił moc
Wersja od: 20 sierpnia 1927 r.
§  2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Ministrowi Spraw Wewnętrznych.