§ 1. - Zniesienie obszaru dworskiego Małe Radowiska w powiecie wąbrzeskim, województwie pomorskiem.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1931.7.35

| Akt utracił moc
Wersja od: 28 stycznia 1931 r.
§  1.
Obszar dworski Małe Radowiska w powiecie wąbrzeskim, województwie pomorskiem znosi się a terytorjum jego włącza się do gminy wiejskiej Małe Radowiska w tymże powiecie i województwie.