Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.39.236

| Akt jednorazowy
Wersja od: 19 maja 1920 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KOLEI ŻELAZNYCH
z dnia 30 kwietnia 1920 r.
w sprawie zniesienia należytości dodatkowych za odprawę cłową przesyłek według obowiązującej taryfy towarowej na kolejach b. zaboru austrjackiego.

Na mocy dekretu z dnia 7 lutego 1919 r. (Dz. Pr. № 14, poz. 152), konstytucyjnie zatwierdzonego w dniu 7 kwietnia 1919 r. (Monitor Polski Nr 82 z dnia 16 kwietnia 1919), i w porozumieniu z Ministerstwem Skarbu oraz Przemysłu i Handlu znosi się z natychmiastową ważnością punkt 13 A, B, C, D i E z rozdziału D obowiązującej na kolejach b. zaboru austrjackiego, austrjacko-węgierskiej i bośniacko-hercegowińskiej taryfy towarowej część I, dział B z dnia 1 stycznia 1918 r.
Warszawa, dn. 30 kwietnia 1920 r.