§ 2. - Zniesienie na polskich kolejach państwowych dziesięcioprocentowego dodatku do opłat za przewóz przesyłek nadzwyczajnych... - Dz.U.1922.82.737 - OpenLEX

§ 2. - Zniesienie na polskich kolejach państwowych dziesięcioprocentowego dodatku do opłat za przewóz przesyłek nadzwyczajnych na pokrycie kosztów, połączonych ze wzmocnioną ich ochroną.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1922.82.737

Akt utracił moc
Wersja od: 29 września 1922 r.
§  2.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.