§ 7. - Zniesienie gmin wiejskich Czerniewicze, Stefanpol, Tumiłowicze i Wierzchnie, utworzenie gminy wiejskiej Hołubicze oraz zmiana granic gmin wiejskich w powiecie dziśnieńskim, województwie wileńskiem.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1929.22.224

| Akt utracił moc
Wersja od: 11 kwietnia 1929 r.
§  7.
Z gminy Parafjanowo wyłącza się wsie: Pasieki i Powarki, zaś z gminy Porpliszcze wyłącza się miejscowości: wsie: Karpówka, Podomchy (Podemchy), Perełoje i Borsuki, folwark Dokszyce oraz zaścianki: Naddatki, Andrzejewszczyzna, Chorosza Jel II (Chorosza II) i Ostrowskie (Ostrowlanka) i włącza się wszystkie wymienione miejscowości do gminy wiejskiej Dokszyce.