Zniesienie gmin wiejskich Czerniewicze, Stefanpol, Tumiłowicze i Wierzchnie, utworzenie gminy wiejskiej Hołubicze oraz zmiana granic gmin wiejskich w powiecie dziśnieńskim, województwie wileńskiem.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1929.22.224

| Akt utracił moc
Wersja od: 11 kwietnia 1929 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 20 marca 1929 r.
o zniesieniu gmin wiejskich Czerniewicze, Stefanpol, Tumiłowicze i Wierzchnie, utworzeniu gminy wiejskiej Hołubicze oraz zmianie granic gmin wiejskich w powiecie dziśnieńskim, województwie wileńskiem.

Na mocy art. 1 i 4 ustawy z dnia 22 września 1922 r. w przedmiocie zmiany granic oraz rozwiązywania i tworzenia gmin wiejskich na obszarze b. zaborów rosyjskiego i austriackiego (Dz. U. R. P. Nr. 86, poz. 770) zarządzam co następuje:
Znosi się gminy wiejskie Czerniewicze, Stefanpol, Tumiłowicze i Wierzchnie.
Tworzy się gminę wiejską o nazwie Hołubicze z siedzibą urzędu gminnego w miasteczku Hołubicze.
Należące do zniesionej gminy Czerniewicze miejscowości: wsie: Poddubniki i Skwirce oraz folwark Kocowo włącza się do gminy Jazno, wieś i folwark Tupiczyn, wsie: Honczary, Łogowce, Sipalino i Zarzecze oraz folwarki: Amelkowo, Krukowszczyzna, Nowiny i Zuje włącza się do gminy Łużki, zaś wieś Bortniki włącza się do gminy wiejskiej Plissa. Pozostałe miejscowości gminy Czerniewicze, wieś i folwark Czerniewicze, wieś i folwark Łastówka, wsie Opłatowo, Ananicze (Omanicze), Borysionki, Babicze, Borsuki, Czabany, Dzisowszczyzna, Jakuszowo I i II, Józefowszczyzna, Konowszczyzna (Ko-sowszczyzna), Lisice I i II, Łapieże, Łosie, Łosiowo, Mazurowo I i II, Mićki, Owczynniki, Paulinowo, Powińszczyzna, Roślewo, Romaszki I i II, Skrażyn, Sachnowicze, Słoboda, Szyciki, Uhrowo i Zamchowo; folwarki Horowatka, Wesołucha i Zadarenie (Zdarzenie) oraz osada Starzynka - włącza się do gminy Prozoroki.
Należące do zniesionej gminy Stefanpol miejscowości: folwarki: Łotysze I, II, III i IV, Mamonówka I i II, Pniowo-Pławne, Pniowo I, II, III i IV oraz Mamonówka-Leśniczówka włącza się do gminy Łużki; wieś i folwark Jamno, wsie: Czerepy, Horawce I, Krupiniszcze, Michałuszki, Małysze (Małysze Górne i Małysze Dolne), Ostroboże (Hostoborze I i II), Pohary i Sawłuki; folwarki: Borsuczki, Helenowo, Krasna Góra, Kaziki, Ludwinowo, Łatoszki, Mrówka, Miszelmont, Pomowzowo, Poziomka, Rozpasz, Rejentpol, Sutoki, Szendzin, Smiejno (Sniejno) i Wensanpol (Wasanpole) oraz zaścianki: Brzozówka (Brzozowy Ostrów), Jaśków, Jaśkowo i Szymanówka; osady: Guzowatka (Górowatka), Kuryłowo - włącza się do gminy Hermanowicze. Pozostałe miejscowości, należące do gminy Stefanpol: wsie: Horawce II, Kurlandziki, Kozłowce, Łaszkowo, Murawszczyzna, Okuniowo, Papszule, Paziki (Paryki), Poharce, Rundy, Rudnia, Ryżowce, Sznitki, Sokołowo, Tkaczów, Uście, Wiereciucha, Zygmuntowo i Żąda (Łado); folwarki: Aleksandrja (Aleksandrowo), Borsuki, Bajdany, Bekiesza, Czerenka, Dzierbiłowo, Glińskie, Jelno, Jasin, Kamionka, Limanowce, Lipówki I i II, Myszczyn, Monazyl, Niedźwiedziowo, Popławy, Sawczonki i Zacisze, kolonja Pszczelnik i Stefanpol; osady Archipowo i Haniebne oraz osada młyńska Jelno - włącza się do gminy Mikołajów.
Należące do zniesionej gminy Tumiłowicze miejscowości: wieś Komajsk, wieś i folwark Tumiłowicze, wieś i folwark Gieczańce (Gierczany), wsie: Starzyna, Barbarowo, Scianka, wieś i folwark Dziedzina, wieś i zaścianek Rzeczne (Rzecznie), wieś i folwark Szałasze (Szałasy), wsie: Starosiele, Trościanica i Nieścierowszczyzna; folwarki: Janowo, Antonopol, Iljinka, Mozolewo, Daniłówka, Jakowszczyzna, Porzecze, Starosiele I i II, Bagatela, Trościanica I i II, Trawki (Trowki), Uzjazd, Napoleonowo, Adamówka, Podławiszcze i Czernica; zaścianki: Dubinka, Pohulanka, Zalesie, Piaski, Sosnówka, Kijowszczyzna, Piszczelówka (Piszczałówka), Młynek, Dobrowola, Wołotówka, Zacisze, Mostowucha, Ostrów (Miadzioł Ostrów), Izbiszcze I i II, Piotrowszczyzna, Niedźwiedzi Ostęp, Hornowo I i II, Izbiszcze-Żary, Czerniczka I, II, III i IV, Zielona Górka i Model oraz uroczyska Kurhan i Czerniczka-Szebeko, jak również jeziora Miażużeło i Porzecze włącza się do gminy wiejskiej Dokszyce. Pozostałe miejscowości, należące do zniesionej gminy Tumiłowicze: wieś Łasino, wieś i folwark Lipowo, folwark Równe Pole; zaścianki Hornowo-Bortkiewicze, Hornowo-Karczewatka, Hornowo III, IV, V, VI i VII, Krawnica (Krewnica), Witówka, Nakoł I, II i III, Zujnica, Pieresieczyno, Olchówka I i II, Potoka, Mszczonoje, Hłoty, Dubowiec i Mikuliny Buśki, uroczysko Kurowszczyzna oraz lasy o nazwie Puszcza Hołubicka - włącza się do nowoutworzonej gminy wiejskiej Hołubicze.
Miejscowości należące do zniesionej gminy Wierzchnie włącza się do gminy wiejskiej Głębokie z wyjątkiem wsi Romańczuki, którą włącza się do gminy Zalesie.
Z gminy Parafjanowo wyłącza się wsie: Pasieki i Powarki, zaś z gminy Porpliszcze wyłącza się miejscowości: wsie: Karpówka, Podomchy (Podemchy), Perełoje i Borsuki, folwark Dokszyce oraz zaścianki: Naddatki, Andrzejewszczyzna, Chorosza Jel II (Chorosza II) i Ostrowskie (Ostrowlanka) i włącza się wszystkie wymienione miejscowości do gminy wiejskiej Dokszyce.
Z gminy wiejskiej Dokszyce wyłącza się folwark Subotowo, zaś z gminy Porpliszcze wyłącza się miejscowości: wieś Kisiele, wieś i folwark Malinowszczyzna oraz wieś i zaścianek Osinówka i włącza się wymienione miejscowości do gminy wiejskiej Głębokie.
Z gminy wiejskiej Dokszyce wyłącza się miejscowości: miasteczko Holubicze, wsie: Apanasionki, Bykowszczyzna, Bielaki, Dziadziuszki, Iwanowszczyzna, Krupienie, Krasny Ług, wieś i folwark Łańtuchowo, wsie: Otwałki, Promieszki, Pieczyszcze, Puzyry, Siliszcze, Szełahorze i Słobódka, wieś i folwark Zaszcześle, wieś i folw. Olszczyzna; folwarki: Iwanowszczyzna I i II, Alchimowszczyzna, Zabłoć, Łydnica (Łydzica), Popowszczyzna, Hurby, Krupienie, Kopowiszcze, Juchnowszczyzna, Jałowik, Kuksino, Malinówka, Nizowszczyzna (Nieżowszczyzna), Otwałowszczyzna, Przedolskie, Puniszcze (Poniszcze), Piaskowatka (Pieskowatki), Słobódka I i II, Szełahorze I i II, Sukowacie I i II, Wyhorki I i II oraz Żołnierowszczyzna; zaścianki: Bór, Borysowe Lady, Klonówka, Borowina (Borowno), Dziekowszczyzna (Drekowszczyzna), Dziedzino, Ponory, Otliwki I, II i III; z gminy wiejskiej Głębokie wyłącza się miejscowości: wsie: Zamosze, Korolewo, Korolewicze (Królewicze), Nieścierowicze, Szabany, Jasiewicze, Słoboda (Słoboda-Królewska), Zapołowie Stare, Zapołowie Nowe, Ledniki, Szarahy (Szaragi) i Ambroszewicze; z gminy wiejskiej Plissa wyłącza się miejscowości: miasteczko i folwark Hołubicze, wsie: Propielewszczyzna, Odwałki, Dawidki Wielkie i Małe, Leplany (Leplanie), Michały, Horodyszcze, wieś i zaścianek Polesie, wsie: Stanisławowo, Kubaczniki I i II, wieś i zaścianek Niwy, wsie: Preobrażenka, Maźniowo, Przedoły, Bojary, Morgi, Przewóz i Nowa Wieś (Nowe Sioło); folwarki: Czyste, Choracki Bród, Horowatka, Puńki, Dubrowo (Dąbrowa), Filipowszczyzna, Lubowo I i II, Oziorki (Jeziorki), Dubinówka, Hrazie, Ostojek, Iwaszewo, Szkatulino, Aloizberg, Rusanowo, Niwy Borowskie, Niwy Lisowskie, Krzyżówki, Krupiowski Mech, Zabłocie, folwark i osada Niedźwiedziowo oraz folwark Siemirzecze tudzież uroczysko Swiła; z gminy Prozoroki wyłącza się miejscowości: wsie: Ostrów (Ostrowie), Łotysze, Kobylanka, wieś i folwark Bożki; folwarki: Białokory, Ławki, Olesiowo, Osieczyszcze, Kamienny Jeż, Scheda, Kosowinka, Korytówka, Ostrów (Ostrowo), Horeły Bór, Uhły, Karczywiaz, Łotysze I i II; zaścianki: Lady, Niż i Przewóz, osadę młyńską Sosza oraz uroczyska Koleszynka i Płoszniahy. Wszystkie wymienione miejscowości włącza się do nowoutworzonej gminy wiejskiej Hołubicze.
Z gminy Mikołajów wyłącza się miejscowości: wsie: Rajowo, Szymki, Słoboda Czołniczyńska i Kuchcińce (Kachcińce) oraz folwarki: Narowy (Narowce), Czołniczyn i Rohozin, zaś z gminy Prozoroki wyłącza się miejscowości: wsie Miskowo i Sielce oraz folwarki: Błoszniki, Borowszczyzna, Parczewszczyzna, Raćkowo i Szadziewszczyzna i włącza się wymienione miejscowości do gminy Jazno.
Z gminy Jazno wyłącza się miejscowości: wsie: Stomino (Słonim), Podlipki, Zapole, Cyganki, Sieinionówka i Szpikołowszczyzna oraz zaścianek Kośnikowo i włącza się wymienione miejscowości do gminy Łużki.
Z gminy Jazno wyłącza się miejscowości: wieś Repiszcze (Rzepiszcze) i zaścianek Wołkowo i włącza się wymienione miejscowości do gminy Mikołajów.
Z gminy Porpliszcze wyłącza się miejscowości: wsie Azarce i Brytany, oraz zaścianki: Waszunowo, Buryłowszczyzna i Chorosza Jel I (Chorosza I) - i włącza się wymienione miejscowości do gminy Parafjanowo.
Z gminy wiejskiej Głębokie wyłącza się miejscowości: wieś, folwark i kolonję Zaborze, wsie: Brykiecie, Stefanowo, Ogórnie, Wołodźkowo, Woronowo i Mularze; folwarki: Józefowo, Okuniowo oraz Woronowo I i II, osady Woronowo I i II, leśniczówkę Woronionki (Woronowo) tudzież zaścianek Lalusze; zaś z gminy wiejskiej Prozoroki wyłącza się miejscowości: miasteczko Bobrowszczyzna (Bobrujszczyzna); wsie: Prudowe, Proszkowo, Wygary i Jurkowo; folwarki: Bobrowszczyzna I i II (Bobrujszczyzna I i II), Kolano, Dajlidowo, Myliczyn, Stary Ostrów (Ostrowie), Uście, Grochów, Boryskowicze i Horanie i włącza się wszystkie wymienione miejscowości do gminy Plissa.
Z gminy wiejskiej Dokszyce wyłącza się miejscowości: wieś i stację kolejową Królewszczyzna, wsie: Lipówka Szweple, Babicze, Słoboda, Żórawlowo, Mołożany, Klepice i Nowa Wieś (Nowa Wioska); folwarki: Horanie, Dubno, Januszewo, Antonowo, Januszówka Mała, Zamosze i Filonówka; zaścianki Strzałkowskie i Krupskie oraz leśniczówkę Bratuszyn; z gminy wiejskiej Głębokie wyłącza się miejscowości: wsie: Wierecieje, Ramżyno, Dziemidzienki, Sajkowszczyzna, Łaplin i Pietuszki; folwarki: Michnowszczyzna, Gojgołowo, Dąbrówka i Czeremosznia (Czeremszyn), oraz zaścianki: Jabłonka, Bór, Borówka, Zacisze i Podworgany; zaś z gminy Parafjanowo wyłącza się miejscowości: wieś i folwark Wianucin, wsie: Makarowicze, Kobiele i Kobielce oraz folwark Bułachy - i włącza się wszystkie wymienione miejscowości do gminy Porpliszcze.
Z gminy Plissa wyłącza się miejscowości: wsie: Białuszczyzna, Nadozierze, Słoboda i Kaleczpole oraz folwark Justjanowo i włącza się te miejscowości do gminy Prozoroki.
Z gminy Hermanowicze wyłącza się miejscowości: wsie: Bałtromieje, Popki (Papki) i Zaczyściki oraz zaścianek Mościszcze, zaś z gminy Zalesie w tymże powiecie wsie Bielaje i Skuraty - i włącza się wymienione miejscowości do gminy Szarkowszczyzna.
Z gminy wiejskiej Głębokie wyłącza się miejscowości: wsie Zaprudzie i Soryki, folwark Wołczki oraz kolonje Raćki i Żakowo, zaś z gminy Szarkowszczyzna wyłącza się wieś Czerenka - i włącza się wymienione miejscowości do gminy wiejskiej Zalesie.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.