§ 6. - Zniesienie gmin wiejskich Czerniewicze, Stefanpol, Tumiłowicze i Wierzchnie, utworzenie gminy wiejskiej Hołubicze oraz zmiana granic gmin wiejskich w powiecie dziśnieńskim, województwie wileńskiem.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1929.22.224

| Akt utracił moc
Wersja od: 11 kwietnia 1929 r.
§  6.
Miejscowości należące do zniesionej gminy Wierzchnie włącza się do gminy wiejskiej Głębokie z wyjątkiem wsi Romańczuki, którą włącza się do gminy Zalesie.